Profile

My photo
Chronicles of a Tondo Girl
Tuesday, May 18, 2010

Am I Excused?


No one is perfect.
Kung kaya’t sa hindi maiiwasang mga pagkakataon, ang madalas kong nasasabi sa tuwing nagkakamali ay, “Sorry, tao lang.” Tama bang gawin ang pagiging tao sa pagtakip ng mga pagkakamali?

Aray, ang sakit! Tinamaan ako. And I’m sure other people are guilty as well.


Most of us want to be successful. Sino ba naman ang taong ayaw yumaman? Ang magkaroon ng malaking bahay? Makapunta sa iba’t ibang bansa sa labas ng Pilipinas?


But… here’s the challenge – not everyone will be successful at their first attempt. Marami rin kasing mga sitwasyon na nakaka-abala sa atin tungo sa tagumpay. Ilan sa mga ito ay ang maling desisyon, kawalan ng pera at kakulangan ng kaalaman. Nung studyante nga kahit na nag-aaral na ako ng maayos, may oras pa rin na bumabagsak talaga ang mga grado ko. Even in start-up businesses, there is always a great possibility and risk of failing. Ngayon, hahayaan mo bang pigilan ka ng mga ganitong situwasyon sa pag-abot ng mga pangarap mo? Handa ka bang magsimula uli kahit mawala lahat ng pinaghirapan mo?


Personally, I think making excuses out of the circumstances around me is one of the obstacles towards success. Another one would be complaining without even trying something before arriving at a conclusion that it cannot be done.


Soon I will be another year older and that should also mean one year wiser. I cannot become who I want to be unless I eliminate this attitude. Therefore starting today, I will do my best to stop living in a world of excuses. I will be responsible for my actions and decisions.


As a closing, here’s a quote from one of my favorite authors – John Maxwell:


“In life, the question is not if you will have problems, but how you are going to deal with your problems. Are you going to fail forward or to fail backward?”0 comments: